Programa

 

5-ji verslo psichologijos konferencija

Socialiai atsakinga organizacija psichologiniu požiūriu
2014 11 07
I-414 aud., MRU, Ateities g. 20, Vilnius


9:30 – 10:00  DALYVIŲ REGISTRACIJA IR RYTINĖ KAVA


10:00 – 10:20  Sveikinimo žodis.

doc. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė, MRU Socialinių Technologijų fakulteto prodekanė
doc. dr. Loreta Bukšnytė – Marmienė, VDU Teorinės psichologijos katedros vedėja


10:20 – 11:00  Kviestinis pranešimas: Reconstruction of social responsibility: The business of Government?

Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa


11:00 – 11:30  Kviestinis pranešimas: Corporate social responsibility: Impact on ROI and organizational effectiveness

doc. dr. Aistė Diržytė, doc. dr. Zina Gineitienė, Mykolo Romerio universitetas


11:30 – 12:00  Kviestinis pranešimas: Kaip aplinkos kūrimas įtakoja visuomenę.

Vytautas Puzeras, dizaineris, Visuomeninio projekto „Upės korys“ – kėdutės Neries krantinėje iniciatorius


12:00 – 12:30  Kviestinis pranešimas: Socialiai pažeidžiamų grupių įdarbinimo patirtis

Jolita Pumputienė, socialinės įdarbinimo agentūros VšĮ “SOPA” įdarbinimo tarpininkė


12:30 – 13:00  Klausimai, diskusijos


13:00 – 14:00  PIETŲ PERTRAUKA


 


1 pranešimų sekcija (I-108 aud.)

Moderuoja Giedrė Genevičiūtė-Janonienė


14:00 – 14:15  Kaip mokslininkai gali paskatinti organizacijas būti socialiai atsakingomis arba septynios bendradarbiavimo tarp mokslo ir organizacijų strategijos

prof. dr. Auksė Endriulaitienė, dr. Aurelija Stelmokienė, Giedrė Genevičiūtė – Janonienė, Vytauto Didžiojo universitetas


14:15 – 14:30  Organizacijos deklaruojama socialinė atsakomybė: Įžvalgos iš transformacinės lyderystės ir psichologinio įgalinimo sąsajų su įsipareigojimu organizacijai

Justė Bakanauskaitė, „Derybos.lt“
prof. dr. Saulė Raižienė, Mykolo Romerio universitetas


14:30 – 14:45  Ar vadovo socialinė atsakomybė yra patraukli pavaldiniams?

dr. Aurelija Stelmokienė, prof. dr. Auksė Endriulaitienė, Vytauto Didžiojo universitetas


14:45 – 15:00  Socialinis atsakingumas be pastangų: tvari darbovietė

Mykolas Simas Poškus, Mykolo Romerio universitetas


15:00 – 15:15  Darbo ir šeimos konfliktas – organizacijos socialinės atsakomybės ar darbuotojo asmeninė problema?

Rūta Orintė, prof. dr. Auksė Endriulaitienė, Vytauto Didžiojo universitetas


 


2 pranešimų sekcija (I-122 aud.)

Moderuoja dr. Natalija Norvilė


14:00 – 14:15  „Tinkamas žmogus tinkamai organizacijai“ – Ar darbuotojų atranka yra socialiai atsakingos organizacijos charakteristika?

doc. dr. Loreta Bukšnytė – Marmienė, Indrė Šimkutė, Vytauto Didžiojo universitetas


14:15 – 14:30  Psychological well being and sustainable behaviour

Simon Elsborg Nygaard, Aarhus University


14:30 – 14:45  Dirbančių moterų svorio kontrolės sąsajos su socialiniu palaikymu ir gaunamomis pajamomis: socialiai atsakingos organizacijos vaidmuo

Justina Gaubė, prof. dr. Roy M. Kern, Vytauto Didžiojo universitetas


14:45 – 15:00  Psichologinio persekiojimo darbe patyrimo analizė

Gailė Vinciūnaitė, VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė”

Jolanta Sondaitė, Mykolo Romerio universitetas


15:00 – 15:15  Organizacijos vaidmuo mažinant patiriamą darbo – šeimos konfliktą: formalios, neformalios ir finansinės priemonės

Vaida Gabė, Vilniaus universitetas

dr. Natalija Norvilė, Mykolo Romerio universitetas


 


15:15 – 15:45  KAVOS PERTRAUKA


15:45 – 16:15 Apskrito stalo diskusija (I-108 aud.): Socialiai atsakinga organizacija psichologiniu požiūriu

Moderuoja doc. dr. Aistė Diržytė


 

Comments are closed.